top of page

Par projektu

Projekts ir izglītojoša iniciatīva, kas risina plaisu starp tehnoloģiju izmantošanas ērtībām un ar tām saistīto atbildību. Digitālajā laikmetā gan skolēni, gan skolotāji ir cieši saistīti ar tehnoloģijām, tomēr ir izteikti nepieciešama visaptveroša digitālās pilsonības izglītība. Šis projekts ir vērsts uz to, lai gan skolēniem, gan pedagogiem sniegtu prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, lai atbildīgi darbotos digitālajā pasaulē, uzsverot, cik svarīgi ir izprast digitālās tiesības, pienākumus un tiešsaistes mijiedarbības juridiskos aspektus.

0A724C39-9000-46BB-A5CA-14E732A9023C.png

Galvenie aspekti

47E1128D-4852-4D74-8822-F59FF0817A3C.jpeg

Mērķi

 

Projekts ir vērsts uz ES digitālās pilsonības prasmju integrēšanu skolu mācību programmās, pielāgojot mācību programmas, lai veicinātu izpratni par ES vērtībām un cilvēktiesībām digitālajā pasaulē.

Nodrošināt skolotājus ar zināšanām par Eiropas pilsonības tiesībām un pienākumiem, uzlabojot viņu digitālās pilsonības prasmes un lietpratību mācību stundās.

Mācīt skolēnus par drošu un atbildīgu uzvedību tiešsaistē, sekmēt digitālās identitātes un pilsoniskās apziņas prasmes un attīstīt viņus par patstāvīgiem, ieinteresētiem skolēniem.

 

Veicināt izpratni par digitālās sabiedrības ietekmi uz ES pilsoniskajām vērtībām un cilvēktiesībām un sekmēt izglītības profesionāļu sadarbības tīklu veidošanu visā Eiropā, lai radītu kopīgu izglītības pieredzi.

Projekta rezultāti

Digitālās ES pilsonības prasmju pakete nodrošinās skolotājus ar būtiskiem resursiem un zināšanām, lai efektīvi mācītu digitālo pilsonību.

Pedagoģiskās sekvences nodrošina ar materiāliem, kas ļauj viegli integrēt digitālās pilsonības jautājumus mācību stundās, sniedzot skolēniem vispusīgu izglītību par orientēšanos digitālajā vidē.

Realitātes uzdevumu komplekts akcentē digitālo zināšanu praktisku izmantošanu, sasaistot teoriju ar reālām situācijām un palīdzot skolēniem attīstīt galvenās prasmes, lai varētu pārzināt savu klātbūtni tiešsaistē, izprast digitālās tiesības un izdarīt apzinātu izvēli tiešsaistē.

UZRAKSTI MUMS

Projekts: 2023-1-IT02-KA220-SCH-000154610

Finansē Eiropas Savienība. Tomēr izteiktie viedokļi ir tikai autora(-u) un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (EACEA) uzskatus. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nevar būt par tiem atbildīgi.

bottom of page