top of page

Digitālā pilsonība:
Ko skolēni par to zina

Marts 2024

Diskusija par digitālo pilsonību kļūst aizvien svarīgāka mūsu arvien vairāk digitālizētajā pasaulē. Bet vai esam pārliecināti, ka zinām, kas tas īsti ir? Mums, skolotājiem, katru gadu ir jāplāno skolēniem pilsoniskās mācības. Mērķis ir palīdzēt viņiem kļūt par labiem pilsoņiem, ikdienā apgūstot labus ieradumus: viņi mācās, kā saudzēt apkārtējo vidi, apgūst svarīgus cilvēktiesību principus utt. Mūsdienās arvien vairāk skolēnu iesaistās iebiedēšanā un, arvien biežāk izmantojot mobilos tālruņus, kiberiebiedēšanas epizodēs.

 

Tāpēc ir svarīgi viņus pienācīgi informēt par šīm tēmām, to cēloņiem un psiholoģiskajām un dažkārt arī juridiskajām sekām. Viņi neapzinās daudzos riskus, kuriem tiek pakļauti, darbojoties internetā, turklāt pilnīgi nespēj tiem stāties pretī. Tāpēc digitālās pilsonības jautājumi viņiem ir ļoti svarīgi. Bet ko mūsu skolēni patiesībā zina par to? Vai vēl labāk, vai viņi zina, kas tas ir? To mēs viņiem jautājām savā aptaujā, un atbildes bija pārsteidzošas!


Aptauja tika organizēta partnerskolā “Battaglini”, kurā piedalījās skolēni vecumā no 16 līdz 19 gadiem, aptverot 3 klases no katra gada (3.-5. gads) ar 4 skolēniem katrā klasē.


Jautājums bija šāds: "Vai jūs zināt, kas ir digitālā pilsonība?

Tveršana.PNG

Mums šķita interesanti ziņot par dažām no visbiežāk sniegtajām atbildēm vai definīcijām:

3. gada skolēni

 • "Pilsoņu tiesības un pienākumi, izmantojot internetu" 

 • "Kā uzvesties internetā" 

 • "Sociālo tīklu pareiza izmantošana"

 • "Pieklājīgas uzvedības noteikumi tīmeklī"

 • "Spēt izmantot tehnoloģiskos līdzekļus"

 • "Mūsu interneta profils"

 • "Digitālā identitāte"

 • "Tehnoloģiskās prasmes"

4. gada skolēni

 • "Publiskās digitālās identitātes sistēma" (itāļu valodā SPID)

 • "Vidusceļš starp pilsonisko izglītību un digitālo izglītību"

 • "Kaut kas, kas palīdz piekļūt digitālajiem datiem"

5. gada skolēni

 • "Zināt, kā vadīt IT uzņēmumus" 

 • "Sazināties un iepazīt cilvēkus sociālajos medijos" 

 • "Pārvaldīt sociālās attiecības internetā"  

 • "Iespēja izmantot internetu"

 • "Digitālās prasmes"

 • "Statuss, kas apliecina, ka persona ir kādas nācijas daļa".

 • "Droša pārlūkošana internetā pret naidniekiem un kibermobingu"

Kā redzams no skolēnu sniegtajām atbildēm, joprojām pastāv zināma neskaidrība par to, kas ir digitālā pilsonība un kādi ir tās uzdevumi/mērķi. Vēl viens iemesls, lai skolā ieviestu digitālās pilsonības izglītību.

bottom of page